Polityka Cookies

1.               Dla celów statystycznych, jak również z zamiarem zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Portal www.edukacja.medivet.pl wykorzystuje dane zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies").

2.               Klient ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany ustawienia przeglądarki, aby nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy przy tym mieć na uwadze, że brak akceptacji plików cookie może wywołać utrudnienia w korzystaniu z Portalu.

3.               Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Portalu: online.medivet.pl

Polityka Prywatności Edukacja

1.               Dane osobowe przekazywane przez Uczestnika, związane z rejestracją na Konferencje organizowane przez MEDiVET S.A., są przetwarzane przez MEDiVET S.A. z siedzibą przy ulicy Szkolnej 17, 63-100 Śrem, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000302064, NIP 785-00-05-430, Regon 631579052, adresie elektronicznym: marketing@medivet.pl, prowadzącym portal http://edukacja.medivet.pl w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2.               Uczestnik podając swoje dane oświadcza, iż są to jego prawdziwe dane.

3.               Dane osobowe Uczestników są udostępniane przez MEDiVET S.A. innym podmiotom z grupy kapitałowej Henry Schein, której członkiem jest MEDiVET S.A. oraz podmiotom biorącym udział w organizacji Konferencji wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji oraz przesyłania - drogą elektroniczną - materiałów informacyjno-marketingowych.

4.               Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do wglądu, modyfikacji, jak i żądania usunięcia zgłoszonych danych osobowych, poprzez nadanie zawiadomienia drogą pocztową na adres MEDiVET S.A. bądź drogą elektroniczną.

5.               Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą udostępniane na niniejszej stronie.