KONFERENCJA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

NOVOTEL POZNAŃ CENTRUM 61-898 Poznań, Pl. Wł. Andersa 1, termin: 29.09.2018 godź: 09:00

koszt uczestnictwa: 159 pln netto [vat 23%]

Agenda Konferencji

29 Wrzesień 2018

29.09.2018 Sobota

09:00 - 09:30

Rejestracja i powitanie gości

09:30 - 10:30

Interpretacja wyników badań labolatoryjnych – przypadki – Dr n. wet. Janina Łukaszewska

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:00

Od objawów i badań diagnostycznych do rozpoznania – interaktywne przypadki kliniczne – Dr n. wet. Maciej Guzera

12:00 - 12:20

Przerwa kawowa

12:20 - 13:20

Zapalenie trzustki w praktyce – Dr n. wet. Janina Łukaszewska

13:20 - 14:10

Lunch

14:10 - 15:10

Choroby zakaźne psów – najważniejsze aspekty diagnostyczne – Dr n. wet. Maciej Guzera

15:10 - 16:10

Zaburzenia homeostazy – ciekawe przypadki – Dr n. wet. Janina Łukaszewska

16:10 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:30

Choroba Adisona – wielki imitator? – Dr n. wet. Janina Łukaszewska

17:30 - 18:30

Diagnostyka cytologiczna stanów zapalnych – Dr n. wet. Maciej Guzer

WYKŁADOWCY:

  • Dr n. wet. Janina Łukaszewska
  • Od początku kariery zawodowej związana z Akademią Rolniczą (obecnie z Uniwersytetem Przyrodniczym) we Wrocławiu, pracowała w Katedrze Fizjologii Zwierząt. Ponadto od 25 lat pracuje jako lekarz praktykujący. Pani Doktor jest znana z rozwiązywania tzw. trudnych przypadków. Z olbrzymim zaangażowaniem zajmuje się ich diagnostyką i leczeniem. Od lat konsultuje pacjentów oraz pomaga innym lekarzom weterynarii z całej Polski, a swoim niezwykle bogatym doświadczeniem dzieli się w licznych artykułach (ponad 70 pozycji), które zostały opublikowane w kraju i za granicą. Jako pierwsza w Polsce zdiagnozowała, wyleczyła i opisała różne postaci niedokrwistości, szczególnie autoimmunohemolitycznej i z ciałkami Heinza. Jako lekarz praktyk, Doktor Łukaszewska przez 20 lat współprowadziła Przychodnię Weterynaryjną we Wrocławiu. Obecnie prowadzi własne Centrum Hematologii i Diagnostyki Weterynaryjnej. Jest pomysłodawczynią i współorganizatorką Sympozjum Diagnostyki Weterynaryjnej– Patologia kliniczna w 2012 i 2013 roku. Członek International Society of Animal Clinical Pathology (ISACP). Redaktor naukowy polskiego tłumaczenia Hematologii Weterynaryjnej J. Harvey’a, a także dwóch największych miesięczników branży weterynaryjnej w Polsce „Magazynu Weterynaryjnego” i „Weterynarii w Praktyce”. Od lat szkoli lekarzy weterynarii w tej dziedzinie na prowadzonych przez siebie warsztatach, wykładając na sympozjach, konferencjach, kongresach i specjalizacjach dla lekarzy weterynari
  • Dr n. wet. Maciej Guzera
  • Dyplomowany Europejski Specjalista Weterynaryjnej Patologii Klinicznej. Do głównych obszarów jego zainteresowań należą: cytologia, hematologia i chemia kliniczna zwierząt towarzyszących, a w szczególności zastosowanie zaawansowanych badań (m.in. cytometrii przepływowej i oceny klonalności limfocytów) w diagnostyce nowotworów hematologicznych zwierząt. Tytuł lekarza weterynarii uzyskał na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2010 r. Następnie rozpoczął studia doktoranckie pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Winnickiej. W tym samym czasie pracował jako lekarz weterynarii w Lecznicy Weterynaryjnej „Trakt Lubelski” w Warszawie. Rozprawę doktorską obronił w 2014 r. Po uzyskaniu członkostwa Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) rozpoczął trzyletni staż rezydencji na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Cambridge pod opieką mentorską prof. Joy Archer i dr Tima Williamsa. Po zakończeniu rezydentury pracował na Uniwersytecie Cambridge jako patolog kliniczny. W 2017 r. zdał europejski egzamin specjalizacyjny z patologii klinicznej European College of Veterinary Clinical Pathology (ECVCP), a następnie rozpoczął pracę w laboratorium diagnostycznym Laboklin Polska w Warszawie. Maciej Guzera uczestniczył w licznych projektach badawczych – jest autorem 13 publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. W czasie pracy na uniwersytetach w Warszawie i Cambridge zdobył doświadczenie dydaktyczne. Odbył również wiele staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, Laboratorium In Vitro w Wiedniu oraz Laboratorium CTDS w Leeds. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Zoetis Clinical Research Publication Award 2014, Zoetis Travel Bursary Awards 2015 i Nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Należy do European Society of Veterinary Clinical Pathology (ESVCP) i European Canine Lymphoma Network (uczestnik panelu cytometria przepływowa)

Partnerzy wydarzenia